Huis en gedragsregels
 
Hieronder treft u onze huis- en gedragregels aan.
Deze regels dienen nageleefd te worden tijdens, maar ook direct na de lessen.
Onze sportclub onderschrijft de erecode van het vechtsporten, deze luidt:
 
Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat.
De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen.
Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek,
graduatie of titel dan ook.
 
Gedragsregels voor het lid:
- We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie/sportschool/vereniging;
- Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook
wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties;
- Het gebruik van doping en stimulerende middelen / drugs is ten strengste verboden en kunnen aanleiding zijn tot een toegangsverbod;
- Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden,
dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter;
-We zijn altijd sportief ook al zijn andere dat niet;
- Persoonlijke hygine (schone kledij, geen sieraden, korte nagels, lang haar in staart, etc.).
- Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en/of een blesure te voorkomen;
- Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt;
- Aanwijzingen van de trainer en/of bestuursleden dienen nageleefd te worden.
- Het gebruik van mobiele telefoon of het aanstaan van een mobiele telefoon is verboden in de oefenzaal en tijdens de lessen;
- Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.
 
Regels aangaande de contributie:
- De contributie wordt vooraf betaald aan de bali per kwartaal, met eenmalige inschrijfkosten en aanleveren van een pasfoto;
- Er is een opzegtermijn van 3 maanden;
- Bij contributie achterstand mag men niet meer deelnemen aan de trainingen.